Genealogia Rodu Wierusów

Historia Naszej Rodziny

Historie

» Pokaż wszystko    

Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789

…do tego folwarku na dziedziniec wjeżdżając jest brama z dwojgiem wrót i furtką. Dwór drewniany, gliną zewnątrz polepiony i wytynkowany, gontami pobity, w którym sień obszerna i po obydwóch stronach po 2 pokoje. Item kuchnia pod tymże dachem po lewej ręce z izbą kuchenną i spiżarnią. W tyle tegoż dworu jest ogródek wkoło parkanem obwiedziony, w słupy murowane, daszek z gontów nad parkanem.

Po prawej ręce tegoż dworu jest zbudowana gorzelnia, browar, słodownia, suszarnia i 2 izdebki pod jednym dachem. Naczynia i statki w tejże gorzelni są własne WW oo. Paulinów, dlatego się tu nie wyszczególniają. Chlewików przy ogrodzie pod jednym dachem 5 i karmnik 1 . Po lewej stronie dworu tegoż wystawione są pod jednym dachem stajnie na konie 4, wozownie 3. Dalej ogród wkoło parkanem w słupy murowane obwiedziony. W tym ogrodzie kaplica drewniana dla wygody dworskiej.

Piwnica murowana, dachem pokryta, na włoszczyznę. Pomieszkanie drewniane dla ogrodnika z 2 izdebkami. W dziedzińcu, naprzeciwko dworu, stoją kurniki drewniane 4, pod jednym dachem z wystawą. Piwnica murowana, podwójna, jedna na nabiał, druga na trunki. W tymże miejscu stoi spichlerz z piwnicą murowaną.

Folwark dla podstarościego drewniany, z sienią, w której kuchenka, z której jest 1 izba z komorą na schowanie. Przy tym folwarku chlewiczek na prosięta. Dalej owczarnia przy drodze walęczowskiej, drewniana, snopkami poszyta. Naprzeciwko bramy dworskiej Wołownia i rzezak do sieczki, z oborą dla krów, wszystko pobite dranicami. W tym dziedzińcu spichlerz drewniany o dwóch kondygnacjach, gontami pobity.

Stodoły 2 o trzech klepiskach, snopkami poszyte, przy których rzezak i chlewików 2, gontami pobite. Wkoło płot wysoki z daszkiem, gontami pobite.

W całej tej budowli kominy są murowane z cegły.

Za dworem staw z groblą, mostem i upustami, z drugiej strony grobli 2 sadzawki nowo wyrżnięte. Dalej staw drugi, z groblą, upustami i młynem, przy wsi.

Łąki do folwarku zagurskiego. – 1. Łąka nazwana Kościelna, 2. Łąka, nazwana Brynica. Te obydwie łąki są zabrane od WJM ks. prałata kanoników regularnych konwentu kłobuckiego, 3. Łąka, Brodek zwana…

"Lustracja województwa krakowskiego 1789, powiat lelowski"

Zakład Naukowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1963

"Lustracja województwa krakowskiego 1789, powiat lelowski"

Zakład Naukowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1963

LUSTRACJA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO 1789?
CZĘŚĆ II POWIAT LELOWSKI
Zakład Naukowy Imienia Ossolińskich
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
1963


Nazwa plikuOpis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789
Rozmiar pliku
DotyczyZagórze

» Pokaż wszystko